Onze technologie kan gebruikt worden in applicaties voor smartphones, tablets, en andere objecten die op de internet van dingen aangesloten zijn.
Deze thin clients maken gebruik van onze spraakherkennings-, spraaksynthese- en dialoogmanagementsoftware om een eenvoudige en intelligente interface tot stand te brengen. 

Een interface in de vorm van grappige, interactieve virtuele karakters kan gebruikt worden om de dialogen eenvoudiger en aangenamer te maken. Deze oplossing is bijvoorbeeld bijzonder geschikt voor taallessen en educatieve toepassingen, zowel voor kinderen als volwassenen.
Als virtuele assistent is onze technologie ook zeer geschikt voor informatiediensten waar gebruikers eenvoudige interfaces zoeken die snelle en betrouwbare antwoorden kunnen bieden.