Het kloppende hart van Haapie's cognitief redeneringssysteem is HoTT Brain.
Dit is een krachtig onderdeel dat kan redeneren, zelf leren en besluiten nemen.
Haapie's HoTT Brain™ kan zelfs redeneren over zichelf en kan zichzelf programmeren! 
HoTT Brain™ neemt beslissingen door technieken toe te passen die normaliter worden gebruikt in formele theorem provers en automatische inference engines. Het maakt geen gebruik van een statistische benadering. 
HoTT Brain™ is op dit moment nog in ontwikkeling. Meestal presteert het systeem bijzonder goed en imponeren zijn kracht, helderheid en cognitieve capaciteit. Op andere momenten kunnen sommige antwoorden wat moeilijk te interpreteren zijn. 
Bij Haapie geloven wij dat technisch georiënteerde gebruikers over dit component net zo enthousiast zullen zijn als wij, maar we blijven er aan werken om HoTT Brain™ minder onvoorspelbaar en dus voor een breder publiek toegankelijk te maken.