Haapie's dialoogmanagementcomponent analyseert inkomende spraak om de context en betekenis van de interactie te begrijpen en passende antwoorden te kunnen geven. 
De dialoogmanager heeft een korte- en langetermijngeheugen: het kortetermijngeheugen onthoudt concepten die aan bod komen tijdens een gesprek, zodat de dialoog intuïtiver zal zijn, terwijl het langetermijngeheugen alle eerdere gesprekken onthoudt.