Onze technologie is speciaal ontworpen voor de verre en spontane interactie in een rumoerige omgeving. Ons uiteindelijke doel is niet alleen om spraak om te zetten in tekst, maar om de betekenis van de spraak te begrijpen en uit te lichten zodat we slimme dialogen kunnen opbouwen.
Haapie's spraakherkennngssoftware is onafhankelijk, van de spreker, maar tegelijkertijd kan hij aangepast worden aan de spreekstijl van regelmatige gebruikers.  Indien u de spraakherkenning aan wenst te passen aan uw stem en te personaliseren, kunt u onze Studio gebruiken om uw specifieke model te ontwikkelen. 
Voor het gemak kunt u ons systeem aansturen met natuurlijke spraak.  Zo kunnen gebruikers spontaan spreken in plaats van speciale commando's te gebruiken.